На вартість послуги впливає характер боргу та структура, період прострочення та наявність забезпечення, стан правовідносин та майнових активів боржника. Як наслідок- тариф від 3% до 20 %, без додаткових зборів та комісій.

Розкриття інформації за договором надання послуг з факторингу (далі - Договір):

- Клієнт має право на відмову від Договору надання фінансових послуг;

- Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, шляхом клопотання однієї з Сторін про розірвання, така домовленість оформлюється додатковою угодою до цього Договору;

- Не існує мінімального строку дії договору надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Строки встановлюються індивідуально за зверенням клієнта. Строк, вказаний у Договорі, може бути продовжений за згодою Сторін, яка оформляється у вигляді додаткового договору, що є невід’ємною частиною даного Договору;

- Договір може бути достроково розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору;

- Будь-які зміни та доповнення до Договору повинні бути оформлені у вигляді додаткових договорів до даного Договору у письмовому вигляді. Додаткові договори є невід'ємною частиною даного Договору;

- Товариство не має права збільшувати фіксовану плату за надання фінансових послуг з факторингу, без письмової згоди Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

Примірний договір_Факторинг