• Здійснення валютних операцій (діяльність з обміну валют).
  • Залучення фінансових активів від юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.
  • Надання послуг з факторингу.
Ціна/тариф фінансових послуг:

      Факторинг.

На вартість боргу впливає його характер та структура, період прострочення та наявність забезпечення, стан правовідносин та майнових активів боржника. Як наслідок- тариф від 3 %.   

      Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту.

Тариф залежить від облікової ставки НБУ на дату підписання договору плюс 4%.