Тариф залежить від облікової ставки НБУ на дату підписання договору плюс 4%.

Загальна сума зборів і витрат за договором надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту складається з відсоткової ставки (тарифу) та комісії за видачу кредиту 0,5% від суми.

Розкриття інформації за договором надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (далі - Договір):

- Клієнт має право на відмову від Договору надання фінансових послуг;

- Клієнт має право протягом 14 календарних днів з дня укладання Договору, відмовитись від даного Договору. Відмова від Договору оформляється письмовим повідомленням Факту, яке Позичальник подає особисто до місця оформлення кредиту або направляє Кредитору поштою на адресу, зазначену в Договорі;

- Не існує мінімального строку дії Договору. Строки встановлюються індивідуально за зверенням клієнта. Строк, вказаний у Договорі, може бути продовжений за згодою Сторін, яка оформляється у вигляді додаткового договору, що є невід’ємною частиною даного Договору;

- Позичальник має право достроково повернути Кредит у повному обсязі з виплатою процентів за фактичний час його користування;

- Будь-які зміни та доповнення до Договору повинні бути оформлені у вигляді додаткових договорів до даного Договору у письмовому вигляді. Додаткові договори є невід'ємною частиною даного Договору;

- Процентна ставка є фіксованою та незмінною протягом усього строку дії кредитного договору та не може бути збільшена Кредитором в односторонньому порядку.

Умови та інформація, яка необхідна для отримання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту:

 • Строк договору : від 6 місяців до 36 місяців.
 • Можливі види (форми) забезпечення: порука, застава.
 • Кошти надаються в національній валюті.
 • Спосіб надання: безготівковим шляхом.
 • Строк надання: кредит надається в день оформлення договору або інший день за згодою сторін.

Позичальник надає:

 1. Заяву на отримання коштіву позику;
 2. Паспорт та ідентифікаційний код;
 3. Довідку про доходи позичальника за останні 6 міс.;
 4. Довідку про доходи членів родини, або інші документи, які свідчать про платоспроможність членів родини;
 5. Інші документи на вимогу Кредитора.

Форма оплати: безготівковий розрахунок.

Схеми погашення:

 • Класична – сума отриманого кредиту (тіло кредиту) розбивається на рівні частини і виплачується кожного місяця. Відсотки нараховуються щомісячно на залишок тіла кредиту.
 • Ануїтет – повернення взятих коштів з нарахованими на них відсотками рівними частками протягом усього терміну позики.

Примірний договір_Кредит_Юр.особи

Примірний договір_Кредит_Фіз.особи